Salta al contingut

Avís legal

En aquest document trobareu tota la informació necessària sobre els serveis que ofereix José Lladó Arnal a través de la pàgina web pepllado.com. Us convidem a llegir-les amb deteniment ia consultar-les sempre que vulgueu.

Podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic pep@pepllado.com.

 

Qui som?

La pàgina web pepllado.com (d’ara endavant, el Lloc Web) és un domini a internet titularitat de pepllado.com. Les dades identificatives de pepllado.com són:

  • N.I.F.: 38789295W

 

Acceptació de les condicions dús

Navegant pel Lloc Web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades a l’Avís legal, a la Política de Privadesa ia la Política de cookies.

Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts de la mateixa en cada moment, ens reservem el dret a realitzar les modificacions oportunes a l’Avís legal, a la Política de Privadesa ia la Política de cookies.

 

Accés al Lloc Web i informació sobre el mateix

L’accés al lloc web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest Lloc Web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis de pepllado.com, així com facilitar informació de la pròpia empresa.

A través del Lloc Web, us proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis que puguin ser del vostre interès, així com per donar resposta a consultes relacionades amb pepllado.com, per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui al Lloc Web sigui veraç, precisa i accessible.

pepllado.com, no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest estigui permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i manca d’actualització dels continguts com més aviat millor.

 

Normes d’ús

Es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc Web i no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina web s’utilitzarà únicament per als serveis que ofereix pepllado.com.

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que en realitzi, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc Web.

Per això, entre d’altres activitats, l’usuari es compromet a:

  1. No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
  3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.
  4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  5. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L’usuari serà l’únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d’un incompliment per part seva.

 

Enllaços

Si voleu enllaçar el Lloc Web a qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, esteu obligats a indicar que no compteu amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre pepllado.com, i el lloc des del qual vinculi al Lloc Web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

Aquest web inclou enllaços amb altres pàgines web de tercers, pepllado.com no es fa responsable de les variacions en relació amb les informacions, els serveis i el contingut en general d’aquestes pàgines web.

 

Té presència a altres plataformes i xarxes socials

El Lloc Web, utilitza xarxes socials i plataformes. Si us plau, tingueu en compte en accedir a qualsevol d’aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina web), són titularitat de pepllado.com, i s’hagin degudament llicenciats a favor seu, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si voleu realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels vostres continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) cal obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera del present Avís legal), amb independència de les finalitats que el moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives de pepllado.com, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que pugi al Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de lús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a lusuari.

El fet que no us sol·licitem que cessi de fer un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc no constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que ens puguin correspondre.

 

Responsabilitats pel funcionament de la web

És important que recordeu que us correspon tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics perjudicials. Tot i que pepllado.com, s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, pepllado.com, no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei.

 

Compleix la legalitat en matèria de responsabilitats

pepllado.com, vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicades al Lloc Web. Si us plau, si detecta algun error, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic pep@pepllado.com. Tot i això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que sigui possible, us informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada al Lloc Web. Així mateix, pepllado.com no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

pepllado.com, no serà responsable del mal ús que els usuaris del Lloc Web puguin fer del Lloc Web o els seus continguts, ni dels usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís legal. Així mateix, pepllado.com declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, el funcionament i la veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre aquests.

 

Durada de les condicions d’ús

Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa us recomanem consultar-lo amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta clàusula o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

 

Ús d’imatges genèriques

Diverses de les imatges genèriques utilitzades a la web poden provenir del banc d’imatges https://unsplash.com/ sota llicència gratuïta Unsplash a l’hora d’adquisició i d’acord amb la informació disponible. Per a qualsevol sol·licitud de citar explícitament l’autoria o eliminar de la web alguna imatge ens podeu contactar a pep@pepllado.comX i actuarem immediatament per atendre la petició. S’ha mantingut el nom original de les imatges adquirides a Unsplash amb la finalitat de poder identificar-ne l’autor/a. El nom de fitxer conté el nom de l’autor/a i un identificador únic de Unsplash.

 

Us convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la vostra disposició el correu electrònic pep@pepllado.com perquè l’utilitzi sempre que tingueu algun dubte, consulta o comentari, tant del contingut de la web, com en relació amb els termes legals d’aquesta.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, us agrairíem que ho posi en coneixement de pepllado.com a l’adreça anteriorment referida.

 

Normativa aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest lloc web. L’ús dels serveis d’aquest lloc web suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d’altres textos que puguin ser al present lloc web, es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que hi hagi un conflicte protegit per llei, cas en què seria aplicable preferent el lloc designat a la legislació aplicable).

Data darrera d’actualització: maig 2024

Configuració de cookies